Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 94

Yesu Watemwa Ana Anoono

Yesu Watemwa Ana Anoono

LOLA Yesu watakumbata akalumendo. Kwene, Yesu watemwa sana ana anoono. Aonsi aakulola ivikucitika, aatumwa yakwe Yesu. Uzye i vyani vino Yesu akuneena aonsi yaa? Leka tuvwe.

Paa ala alino Yesu na atumwa yakwe yawela kuno yaaile. Lino yaawelanga, atumwa yapaazyanyanga. Lino yaafisile, Yesu wayuzizye ati: ‘Uzye mwali mukupaazyanya vyani umu nzila?’ Yesu wamanyile vino yapaazyanyanga. Nomba, uziizye atumwa yaa pakuti alole ndi yamamuneena.

Atumwa yataaswiike, pano yaapaazyanyanga ukuti yamanye uwali umukalamba pali yonsi. Atumwa yamwi yaalondanga ukuya acindame sana ukucila auze. Uzye Yesu wacisile uli pakuti yamanye ukuti citaaziipa ukulonda ukuya umukalamba pa yauzo?

Vino wacisile, wamile akalumendo, nu kukimika apa nkoleelo. Lyene ayaneena ati: ‘Nkulonda mumanye ningo sana ukuti, ndi cakuti mutasenwike kuti muye wa yana anoono, mutalingila umu wene wakwe Leza. Umukalamba umu wene, u muntu uwaya wa mwana wii.’ Uzye watuumanya muno Yesu walozizye pa kulanda mazwi yaa?

Icisuma, umwance asisakamala pa kuya umukalamba nanti ukuya umucindame ukucila auze. Fwandi atumwa yaasambiliileko vino yangaya wa yance nu kukaana-paazyanya pakuya umukalamba nanti ukuya umucindame.

Kwaliko ni insita nayunze lino Yesu walangiliile vino wasakamala ana anoono. Lino paapisile sile imyezi inoono antu yaaleesile ana yao kuti yize yalole Yesu. Atumwa yezyanga ukulesya ana ukuti yatapalama kuli Yesu. Nomba, Yesu waneenyile atumwa yakwe ati: ‘Lekini aana yize kunoondi, mutayalesya, pano uwene wakwe Leza uwa yantu aya wa yana kwene yaa.’ Lyene Yesu wamile ana yayo, nu kuyapolelela. Uzye vwile citazifile ukumanya vino Yesu watemwa ana anoono?