Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI 32

Ivinkunka 10

Ivinkunka 10

LOLA pa vikope vii. Ivikope vyonsi vii vikulangilila ivinkunka 10 vino Leza waleesile pa ina Eguputo. Apa cikope ca kutandikilapo pali Aloni akuma intuwa apa manzi ya mu Luzi lwa Nailo. Lino wacisile vivyo, amanzi umu luzi yaasangwike uwazi. Inswi zyafwile, na manzi yaatandike ukununka.

Icinkunka icalondeliilepo, Yeova walenzile yacula ukufuma umu Luzi lwa Nailo. Yasalangine mpanga yonsi, umu masoswa, umu viya vyakwelekelamo, na paakulaala kwene. Lino yacula yaafwile, aina Eguputo yakolonganike yacula yaayo umu mitumba ikulu cuze, ni mpanga yonsi yatandike ukununka sana.

Lyene Aloni umile intuwa pansi, nu lukungu lwasangwike ya undu. Ya undu, u tuzizi utunono sana utukapapuka nupya tukaluma icipisye. Utuzizi kwene tuu cali cili cinkunka cakwe citatu umu mpanga ya Eguputo.

Ivinkunka ivyasyalako vyacitikiile sile aina Eguputo, aina Izlaeli foo. Icinkunka cakwe cini cali cakwe vilunzi ivikulu ivingi ivingiile umu mang’anda ya ina Eguputo yonsi kwene. Icinkunka cakwe cisano (5) cacitikiile inyama zitupu. Ing’ombe, imfwele ni imbuzi izingi izya ina Eguputo zyafwile.

Nupya, Mose na Aloni yaatoozile itwi nu kulisumbila umu muza. Cii calenzile ukuti inyama na antu yaye ni vilonda iviipisye. Cali icinkunka cakwe mutanda (6).

Lyene Mose wakatwisye ikasa ukulozya ukwiyulu, na Yeova walenzile imvula iya citalawe ukutoonya. Yaali iimvula iipisye sana iitatazile itoonyapo umu Eguputo.

Icinkunka cakwe cinaani (8) caali i cakwe makanta. Kutatazile ikuya makanta wa musango uu nupya kufuma lili kwene atatala wayako. Makanta wiyo waliile vyonsi vino imvula yacitalawe itonoonyile.

Icinkunka cakwe fundimbali (9) yali imfinzi. Pa manda yatatu kwali imfinzi uku ina Eguputo, nomba uku ina Izlaeli kwene kwali uluswepo.

Lyene Leza waneenyile aina Izlaeli ukusansa uwazi wa kaana ka mbuzi nanti akaana ka mfwele apa mafulemu ya visaasa. Lyene umungeli wakwe Yeova wapisile umu Eguputo. Lino umungeli waweni uwazi, ataakomanga nanti umwi umu ng’anda iiyo. Nomba umu mang’anda yonsi muno yataasansile uwazi apa mafulemu, umungeli wakwe Leza wakomanga amayeli, antu ni viteekwa kwene. Cii caali cili cinkunka calenga ikumi (10).

Lino icinkunka kwene cii icakusyalikizya cacitiike, Falao waneenyile aina Izlaeli ukupita. Antu yakwe Leza yonsi kwene yaipekiinye ukupita, nupya uwanda kwene uuwa usiku, yaatandike ulendo ukufuma umu Eguputo..

Kufuma vipandwa 7 kufika ku 12.