Mu Mapinda mwaya ivyeo ivingavwa avyazi. Wakwe viivi kwene vino ukuyonganika tumisambo twa miti inono kungasenula imikuliile ya miti iiyo, ali vino nu kusambilizya ana kungalenga yatwalilile kuombela Yeova lino yakukula.

22:6

  • Pakusambilizya ningo ana kukaya kusumbapo insita na maka

  • Avyazi yafwile kuya ni miyele isuma ino ana yangakolanya nupya yafwile kutungulula ningo ana, kuyasalapula, kuyakomelezya nu kuyasunda

22:15

  • Kusalapula aali inzila yakulangilamo kutemwa nupya ikaavwa mu melenganyo nu mu mwenzo

  • Lino mukusunda ana mufwile mwaomvya inzila zipusane-pusane