CINO CACINDAMILA:

VINO TUNGACITA:

I vyani vino ndinzile ukucita pa kuti ntakwata intete lino nkusimikila?

TAMBINI VIDYO YAKUTI MWASENKA UKU VINTU IVINGAMULENGA UKUKANAYA ACUMI—KUTIINA ANTU, LYENE MWASUKE MAUZYO YAA:

  • U mulandu ci uno ukusipa kwacindamila lino tukusimikila?

  • Uupusano ci uno tukazana pa Mapinda 29:25?

  • U mulandu ci uno ukuya asipe kwacindamila sana ndakai?