Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Mungaomvya Mazwi Yaa

Mungaomvya Mazwi Yaa

LOLENI!

Iuzyo: Uzye vwilini antu yalinzile ukuombesya sana pakuti yate imiyele iipe nu kutandika ukucita ivisuma?

Ilembelo: Kasa. 7:8a

Lupapulo: Vipande vii vikulondolola ivisinte vya masunde amuli Baibo akalangilila vino antu yangaya ni nsansa ndi yata imiyele iipe.

LOLENI!

Iuzyo: Ivintu vikasenuka umu umi witu. Uzye mukulola ukuti i cani icingatwavwa ukuzizimizya?

lembelo: Kasa. 7:10

Lupapulo: [Yalangini icipande cino citandikile api fwa 10.] Cipande ci cikulanda pa visinte vya masunde ivya muli Baibo ivingatwavwa ukumanya ivya kucita lino ivintu vyasenuka.

MWAUVWILA LEZA ALINO MULIKALA AMANDA PE

Iuzyo: Swensi kwene, ya lupwa kumwi sile na ya cuza itu twakwata mazina. Nga Leza wene, uzye a weni zina?

Ilembelo: Masa. 83:18

Lupapulo: Kabuku kaa kakulondolola ivingi pali vino Baibo ikatusambilizya pali Leza. [Mulande ivili pa mafwa 6 na 7.]

LEMBINI AMAZWI YANO MUNGAOMVYA

Iuzyo:

Ilembelo:

Lupapulo: