AWAKE!

Iuzyo: Uzye Baibo yafuma kuli Leza? Nanti limwi i buku umwaya amelenganyo ya antunze?

Ilembelo: 2 Tim. 3:16

Lupapulo: Magazini ii ikulanda pa nzila zitatu zino tungasininkizizyamo ukuti umu cumi Baibo yafuma kuli Leza.

MWASAMBILIZYA ANTU ICUMI

Iuzyo: Uzye tufwile ukusunga uli uwila uno twapeelwa, kulikuti umi?

Ilembelo: Umbw. 4:11

Icumi: Tukacindika umi, pano u wila kufuma kuli Leza. Tukaicingilila pakuti tutacisika nupya tutangatutemwe nu kwika umi wa yantu yauze umu uzanzo. Tukataizya sana pa wila uu.

I CANI ICINGAMWAVWA UKUYA NI NSANSA APA NG’ANDA? T-32

Iuzyo: Loliniko iuzyo lii pa kapeepala kaa na masuko aalipo. Uzye mwemo mungatuuli?

Ilembelo: Luka 11:28

Lupapulo: Kapeepala kaa kakweti ivyeo ivingavwa ulupwa pa ng’anda nu mulandu uno tungazumila vino Baibo ikalanda.

LEMBINI AMAZWI YANO MUNGAOMVYA

Use the format in the preceding examples to create your own field service presentation.