Mu Kabuku Kakuomvya pa Kulongana kwa Ina Klistu nu Mulimo, u mwaya utantiko ni vyeo vyakuomvya pa kusambilila Baibo cila mulungu ni vya pa kulongana konga ukukaayako cila mulungu ukwa Nte Zyakwe Yeova.