(1 Kolinto 15:58)

 1. 1. Intazi zyavulisya ndakai,

  Acino antu yakatiinila.

  Fwandi tulinzile ukuzyansya

  Pa kuombela Leza.

  (MAZWI YA KUSWILIZYAPO)

  Tulinzilu kuzyansya;

  Twasenku ku vya mu nsi.

  Katwakomeleka, Tuce tupusuke.

 2. 2. Mezyo ni vipe ivivulisya.

  Tungavikaana nga tukuvwila.

  Nga tukusenku ku viipe vyonsi

  Cilalenga tuzyansye.

  (MAZWI YA KUSWILIZYAPO)

  Tulinzilu kuzyansya;

  Twasenku ku vya mu nsi.

  Katwakomeleka, Tuce tupusuke.

 3. 3. Twapepa Leza nu mwenzo onsi,

  Nu kuomba umulimo wakwe.

  Lyonsi katwalu-kusimikila;

  Vipe vyasya visile.

  (MAZWI YA KUSWILIZYAPO)

  Tulinzilu kuzyansya;

  Twasenku ku vya mu nsi.

  Katwakomeleka, Tuce tupusuke.

(Lolini na Luka 21:9; 1 Pet. 4:7.)