(Luka 11:13)

 1. 1. Mwene Yeova, Tata wa luse,

  Watutemwa swe ya kaifya.

  Ndi twaluvyanya, tukaipilwa;

  Tuteekezye nu mupasi wako.

 2. 2. We Tata witu, sweswe ayembu,

  Lingi kwene tukaluvyanya.

  We Leza witu, tukukuleenga

  Utupeeko mupasi, ’watwazwa.

 3. 3. Ndi twatonta nanti twatoovoka,

  Mupasi wako ulatwazwa.

  Utukomye, tutapona pansi.

  Fwandi tupeeku mupasi wako.

(Lolini na Masa. 51:11; Yoa. 14:26; Mili. 9:31.)