ZYUKINI! Na. 3 2019 | Uzye Baibo Ingalenga Umi Winu Kuya Ningo?

Baibo yaazwa antu aingi ukuya nu umi usuma. Vino ikalanda vingamwazwa sana muli vyonsi vino mukacita cila wanda.

Ibuku Lya Mpiti Ilikatwazwa na Ndakai

Uvwini vino yamwi yalanda pa kuwelenga Baibo nu kuomvya ivyeo ivyayamo umu umi wao.

Umi Usuma

Visinte vya muli Baibo vikatukomelezya ukwezya na maka ukusakamala ningo umi witu.

Melenganyo Asuma

Ivisuma ivingi vikacitika ndi cakuti tukuikanya.

Ulupwa na Ucuza

Ucuza ukaya ningo sana ndi cakuti tukupeela ukucila ukupokelela.

Miomvezye ya Mpiya

Uzye ivisinte vya muli Baibo vingamwazwa uli ukucefyako uwavya wa mpiya?

Ukapepa

Masunde yakwe Leza ni visinte vya muli Baibo vingamwazwa sana muli ukapepa. Uvwini vino vingacita vivyo.

Ibuku Ilya Mpiti Ilikaazwa Antu

Vipendo vikalangilila ukuti Baibo ali buku ilyasenulwa sana nu kusalanganyiziwa.

Muli magazini ii yakuti Zyukini!: Uzye Baibo Ingalenga Umi Winu Kuya Ningo?

Baibo ikatupanda mano muli vyonsi vino tukacita cila wanda.