Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

ZYUKINI! Na. 3 2018 | Ivingaavwa Aali nu Ulanda

Uzye aekwi kuno tungazana uwazwilizyo lino twafwilwa?

Vipande vii vikulanda sana pali vino tungenekela kucitika ndi twafwilwa mutemwikwa, na vino tungacita pa kucefyako ulanda.

 

Kufwilwa Kukaleta Sana Ulanda

I vintu vinono sile ivikauvwisya sana uyi, lelo kufwilwa mutemwikwa, lupwa, nanti cuza wino mwatemwa sana, kwalutanapo. Uvwini vino asambilila sana alino na yayo afwilwapo yalanzile.

Vino Tungenekela Lino Twafwilwa

I vyani vino akulosya yangenekela ukucitika apacisila ca mfwa ya mutemwikwa wao?

Kuzizimizya Lino Muli nu Ulanda—Vino Mungacita Ndakai

Antu aingi yateekeziwa sana kulondela inzila izisuma lino yali nu ulanda.

Inzila Isuma Sana Iingavwa Ati Yafwilwa

Baibo ingavwa sana yonsi aakulosya.

Ivili Muli Magazini ii: Ivingaavwa Aakulosya

Magazini ii yakuti Zyukini! Ikulanda pali vino yonsi akulosya yangatekeziwa.