Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Mazwi ya kutandikilako

Mazwi ya kutandikilako

Masambililo 6 Yano Ana Yalinzile Kusambilila

Uzye mungatemwa umwana winu akaye uli ndi wakula?

  • Aakaikanya

  • Muicefye

  • Asisenukasenuka

  • Aakaombesya

  • Wikolo mu mano

  • Uwa cumi

Ana yatanga yaikwatile sile miyele ii. Yakalondekwa utunguluzi kufuma kuli mwemwe.

Magazini ii imalanda pa masambililo 6 acindame yano mulinzile kusambilizya ana inu —masambililo yaa yangazwa ana inu ndi yakula.