Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

ZYUKINI! Na. 2 2018 | Ivintu 12 Ivingaavwa Indupwa Ukuya ni Nsansa

Ivintu 12 Ivingaavwa Indupwa Ukuya ni Nsansa

Tukauvwa ivipe ivingi ivikacitika umu ndupwa zino zikasalangana. Nga antu akaya umu ndupwa zilemane, i cani icikayazwa?

  • Ukufuma umu 1990 ukwizafika umu 2015, atwalane aakatana umu United States iyavula sana kuluta vino cali ukucisila, atwalane amyaka 50 yakutana sana, lyene amyaka 65 yene cicile.

  • Avyazi yatamanyile ni vyakucita: Antu yamwi asambilila yakati mwalumba ana nu kuyataizya sana, yamwi nayo yakati ana yasilondekwa ukuyalanga ukutemwa.

  • Acance aingi yakukula ukwaula ukumanya imilimo ino yalingile ukumanya pakuti yatunguluke.

Nomba icisinka icakumanya aeci . . .

  • Umu cupo mungaya insansa nupya mutanga muye ukutaana.

  • Avyazi yangasambilila ukusunga ana yao ningo nupya umukutemwa.

  • Acance yangasambilila imilimo ingayazwa lino yakula.

Uzye vyonsi vii vingacitika uli? Magazini wii wakuti Zyukini! watalondolola ivintu 12 ivingavwa indupwa ukuya ni nsansa.

 

1: Kuipeelesya

Vintu vitatu vino mungacita ivingamwazwa ukutwalilila ukuya pamwi na ya winu.

2: Kuombela Pamwi

Uzye mwemo naya winu mwaya wa yantu sile aakaikala mu ng’anda yonga?

3: Mucinzi

Mwasoolola mazwi ni vicitwa ivingalenga ya winu ukuyuvwa ukuti mwayacindika.

4: Kweleela

I vyani vingamwazwa kukanaika mano pa viipe vino ya winu yakacita?

5: Kulanzyanya

Vintu vitatu Ivingamwazwa kuti mwalanzyanya ningo na ana inu.

6: Kusunda

Uzye kusunda mwana kukalenga umwana ailola ukuti atacindama?

7: Miyele Isuma

I miyele ci isuma ino mungasambilizya ana inu?

8: Kuya Icilangililo

Nga mukulonda ana inu yalondela vino mukuyasambilizya, mwayasambilizya kulingana na vino mukacita.

9: Kumanyikwa

Uzye acance yangalanga uli kusipa lino yakulanda vino yazumilamo?

10: Kutailwa

Kuya wakutailwa ku yavyazi yako kulakwazwa na lino wakula.

11: Kuombesya

Ndi wasambilila kuombesya lino ucili mwance cingakwazwa ukwizaombanga ningo lino wakula.

12: Mauyo

Kufikilizya mauyo yano wimike kungalenga uitaile, kukomya ucuza, nu kutwalilila ukuya ni nsansa.

Na Vyuze Ivingaazwa Ulupwa

Mano aaya muli Baibo yangamwazwa ukuya ni nsansa mu cupo cinu nu mu lupwa.