ZYUKINI! Na. 1 2019 | Uzye Tulatala Tucingililwepo?

Lolini intazi zimwi zino tukapitamo ni vikalondekwa pakuti insi ii ikazipe.

Ivikalenga Tutaya Acingililwe

Ndakai kwaya ivingi sana ivikalenga twayuvwa ukuti tutacingililwa. Uzye kwaya vino tungacita?

Ukumanya Ivyalenga Tukwate Intazi

Intazi izingi izikaponela antu ndakai zikayako pa mulandu nu kukanamalilika kwa yantu. Aukwi kuno tungazana uwazwilizyo?

Ukusambilila pa Miyele Isuma

Masunde pa miyele isuma yakalondekwa pakuti kuye umutende wa cumi nu kucingililwa.

Amalyasi Pali ya Ricardo na ya Andres

Ya Ricardo na ya Andres insita imwi yavulunganyanga umutende wa yantu yauze, nomba ndakai yakapanga umutende na antu yauze. Uvwini vino Baibo yasenwile umi wao.

“‘Umutende Utalasila’

Uzye Uwene wakwe Leza I cani?

Umu Wene Wakwe Leza ‘Umutende Ulayako Insita Yonsi’

Uwene Wakwe Leza ulaleeta umutende nu kulemana umu nsi yonsi.

Uzye Mwatala Mwelenganyapo pa Mauzyo Yaa?

Uzye mungacita uli pakuti muzane masuko uku mauzyo amuli Baibo yano mwakwata?