Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 LYASI LYAKUTANDIKILAKO | U MULANDU CI UNO MULINZILE UKUWELENGELA BAIBO?

Vya Kucita Lino Mutali Mutandike Ukuwelenga Baibo

Vya Kucita Lino Mutali Mutandike Ukuwelenga Baibo

Inzila ci ino mungaomvya ingamwavwa ukuipakizya vino mukuwelenga muli Baibo nu kusambililako ivingi? Uvwini vintu 5, ivyazwa sana antu aingi.

Mwasoolola incende isuma. Mwaya kuno kusi icongo. Mwacefyako ivintu ivingamipumvyanya pakuti mwaikako sana amano kuli vino mukuwelenga. Ndi cakuti mwaya apali uluswepo ulusuma na kamuza kasuma, cingalenga muvwikisye vino mukuwelenga.

Mwalondesya ukusambilila. Pa mulandu wakuti Baibo yafuma kuli Tata witu uwa kwi yuli, mulaipakizya vino mukuwelenga ndi cakuti muli wa mwana umunono aakulondesya ukusambilila kuli vino avyazi yakwe yakumusambilizya. Ndi cakuti mwaasula ivyeo ivyaya muli Baibo, mwaezya ukuya nu mwenzo wa kusambiliziwa na Leza.—Masamu 25:4.

Mwapepa lino mutatala mwatandika. Muli Baibo mwaya amelenganyo yakwe Leza, fwandi tukalondekwa uwazwilizyo ukufuma kuli aliwe pakuti tuvwikisye. Leza walaya ukuti alapeela “umupasi wamuzilo kuli yao akamulenga.” (Luka 11:13) Umupasi wa muzilo ulamwavwa ukumanya vino Leza akaelenganya. Lyene ulalenga muvwikisye “ivizike vya mapange yakwe Leza.”—1 Kolinto 2:10.

Mwalondesya ukuvwikisya vino mukuwelenga. Mutalinzile sile ukuwelenga pakuti mumale. Mwaelenganya sana pali vino mukuwelenga. Mwayuzya mweineco mauzyo wakwe yaa: ‘I miyele ci ino nalola mu muntu uno nkuwelengapo? Ningaomvya uli ivyeo vii umu umi wane?’

Mwamanyila limwi vino mukulonda musambilileko. Ndi cakuti mukulonda ukuipakizya vino mukuwelenga muli Baibo mulinzile ukumanyila limwi ivingamwazwa. Mungimika mauyo wakwe yaa: ‘Nkulonda ukusambilila ivingi pali Leza.’ ‘Nkulonda ukuya umuntu musuma, iya umusuma nanti umuci umusuma.’ Lyene mwasoolola iviputulwa ivya muli Baibo ivingamwavwa ukufikilizya mauyo yayo. *

Ivintu vii 5 vilamwavwa ukutandika ukuwelenga Baibo. Nomba mungacita uli pakuti mwaipakizya vino mukuwelenga? Icipande icilondelilepo cati cilanda pali vimwi ivingamwavwa.

^ par. 8 Ndi cakuti mutamanyile ningo iviputulwa ivya muli Baibo ivingamwavwa, ya Nte Yakwe Yeova yangamwavwa.