Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 LYASI LYAKUTANDIKILAKO | MWAMANYAPO VYANI PA NTE ZYAKWE YEOVA?

U Mulandu ci Uno Tukasimikilila Antu?

U Mulandu ci Uno Tukasimikilila Antu?

Icikatupusanya uku mipepele yuze, u mulimo wakusimikila ku ng’anda ni ng’anda, alino nu kusimikila umu vifulo umukazanwa sana antu. U mulandu ci uno tukasimikilila?

Ya Nte Yakwe Yeova yakasimikila pakuti yaalanga ukuti yaacindika Leza nupya yakanenako antu api zina lyakwe. (Ayebulai 13:15) Nupya tukalanga ukuti tukauvwila vino Yesu walanzile ukuti: “Yangini konsi umu nsi mucite antu amu nko zyonsi kuya alondenzi yane, . . . nu kuyasambilizya kucita vyonsi vino namunenanga.”—Mateo 28:19, 20.

Nakupya twatemwa anji. (Mateo 22:39) Ukuya kwene twamanya ukuti antu yakwata kuno yakapepa nupya twamanya ukuti asi yonsi angatemwa ukuvwa ilandwe lino tukayanena. Lelo asi mulandu na vii, ilandwe lino tukayanena ilya muli Baibo i lyakuyazwa ukuti yakapusuke. Fwandi wakwe viivi kwene vino Aina Klistu akutandikilako yacitanga, naswe kwene tukatwalilila “kusambilizya nga nu kukosola Ilandwe Lisuma ilyakuti Yesu ali Katuula.”—Milimo 5:41, 42.

Umuntu umwi uwasambilila pali vino antu iikala, walemvile ukuti “ya Nte Yakwe Yeova yakaombesya nupya yakayacuzya, cakuti yamwi yakafwilanapo . . . , pakuti sile ilandwe likosolwe umu nsi yonsi.”

Antu aingi aakawelenga impapulo ziitu, asi ya Nte Yakwe Yeova. Nupya antu aingi cuze aakasambilila Baibo naswe yakapepa ku maceici yauze. Nomba yakataizya cuze lino ya Nte Yakwe Yeova yayatandalila.

Kwene, limwi mwakwata amauzyo na yauze pali ya Nte Yakwe Yeova. Mukwai mungazana masuko ndi

  • Muuzya Nte Wakwe Yeova umwi.

  • Mwaaya pa webusaiti ya www.jw.org.

  • Mwaya uku kulongana nupya tusilipilisya, yonsi aantungwa ukwiza longana naswe.