Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 

U Mulandu ci Uno Leza Akalondela Ukuti Twapepa Kuli Aliwe?

U Mulandu ci Uno Leza Akalondela Ukuti Twapepa Kuli Aliwe?

Leza akalonda ukuti tuye ya cuza yakwe.

Ya cuza yakalanzyanya pakuti yaakomya ucuza wao. Na Leza kwene akalonda ukuti twalanzyanya nawe, pakuti twakomya ucuza witu na aaliwe. Leza watunena ukuti: “Mulampunda nu kumpapata, nga nani ndamuvwa.” (Yelemiya 29:12) Acino ndi mukulanda kuli Leza, alino ‘mulapalama kuli aliwe, nga nawe alapalama kunomuli.’ (Yakobo 4:8) Baibo ikatukomelezya ukuti, Yeova “waya umupipi na yonsi akakuuta kunoli.” (Masamu 145:18) Fwandi ndi tukupepa lyonsi kuli Leza, ucuza witu ulaakomelako.

Yeova “waya umupipi na yonsi akakuuta kunoli.”—Masamu 145:18.

Yeova akalondesya ukuti aamwavwa.

Yesu walanzile ati: “Uzye umwi muli mwe yaisi, mwana ndi wamulenga umukate ungamupeela iwe? Nanti ndi walenga inswi uzye ungamupeela inzoka?” Mwemo “mwamanya kupeela vintu visuma ku yana yinu. Uzye So uwa mwiyulu atalalusya kupeela vintu visuma kuli yao akamulenga?” (Mateo 7:9-11) Fwandi aali mulandu kwene uno Leza akalondela ukuti mwapepa kuli aaliwe pano “akamusakamala” nupya akalonda ukumwavwa. (1 Petulo 5:7) Nupya Leza akalonda ukuti mwamunena intazi zino mukweti. Baibo yatunena ukuti: “Mutasakamikwa pa cintu cili consi, lelo pepini pa mulandu wa vintu vyonsi, mule mukulenga Leza nu kutaizya mu myenzo.”—Filipi 4:6.

Antunze yakalondekwa ukusambilila pali Leza.

Asambilila sana apa umi wa yantu, yazana ukuti antu aingi cuze yakalonda ukupepa. Nanti sile antu yano yatazumila ukuti kwaya Leza, yakalonda ukupepa. * Fwandi cii cikalenga twasininkizya ukuti antunze yakalondesya ukusambilila pali Leza. Yesu walangilile ukuti antunze yakalondesya ukuti Leza ayatungulula, lino walanzile amazwi aakuti: “Muntu atangaya nu umi pa cakulya citupu, lelo pa kuyela mazwi yonsi yano Leza wavwanga.” (Mateo 4:4) Fwandi tufwile twapepa lyonsi kuli Leza.

Uzye ndi cakuti twazumila kuli vino Leza akalonda ukuti twapepa kuli aliwe,i vyani vino tungenekela?

^ par. 8 Umu 2012 antu akalondelezya amalyasi yalanzile ukuti, na antu kwene yano yatazumila ukuti kwaya Leza umu mpanga ya United States, yamwi yatandika ukupepa nanti umuku onga mu mwezi.