Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Muteengo umu mpanga ya Biliya uku Galile

Uzye Mwamanyapo Uli?

Uzye Mwamanyapo Uli?

Uzye umu mpanga ya ina izlaeli mwali sana imiti iingi ndi vino Baibo ikalanda?

BAIBO ikalanda ukuti incende zimwi izyali umu Mpanga ya Ulayo, imiti “yavuzile.” (1 Yamw. 10:27; Yoswa 17:15, 18) Lelo, vino imiti yacepa ndakai umu ncende izingi ku mpanga kwene iiya, antu yamwi yangaatwisika ngi cakuti imiti yavuzile.

Mukungo wa myangazi

Ibuku limwi (Life in Biblical Israel), likalondolola ukuti “Imiti iyali umu mpanga ya ina Izlaeli yavuzile sana kucila vino yaaya ndakai.” Umu myamba mwali imiti ingi ino yamanga mazina apusane-pusane (Aleppo pine, evergreen oak na terebinth). Umu ncende ya myamba ino yamanga yakuti Syefela, mwali miti ya myangazi ingi sana.

Ibuku limwi (Plants of the Bible), likalanda ukuti ndakai, umu ncende zimwi zya mu Izlaeli mutaaya imiti. Uzye icani icalenga? Ibuku kwene lii lyalondolwile ukuti: “Antu yonona ivimelwa ni miti ingi pakuti yakwate incende ikalamba ya kulimamo, nu kucemelamo iviteekwa, nupya yakaomvya imiti iiyo ukukuulilako mang’anda nu kutiiya inkwi.”

[Caption on page 32]

Mukungo wa myangazi

[Caption on page 32]

(apisika)

[Caption on page 32]