Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ILYASI LYA KUTANDIKILAPO | VINO CIKAYA NDI UMWI WAFWILWA

Uzye Afwe Yalaya nu Umi Nupya?

Uzye Afwe Yalaya nu Umi Nupya?

Limwi mucili mukwiusya ya Gail, atiyalumbulwa umu vipande vyakutandikilapo muli magazini kwene ii, yakatwisika ndi cakuti yalata ukusakamala apa mfwa yakwe yawao ya Rob. Lelo, yakalondesya ukwizalola yawao lino yalaya nu umi nupya kwene umu nsi ipya ino Leza walaya. Ya Gail, yalanzile iyati: “Ilembelo lino natemwa sana, a Umbwilo 21:3, 4.” Api lembelo lii pakati: “Leza umwisikulu alaya nao nupya wene alaya ali Leza wao. Wene alayakumbula minsozi yonsi. Kutalaya imfwa nupya. Kutalaya kulosya nanti kulila, nanti kuvwa kuwaika. Ivintu vya mpiti vyati vipita.”

Ya Gail yalanzile iyati: “Ulayo uu ukateekezya antu yonsi. Nkauvwila sana antu uluse aakuti yafwilwa lelo aatamanya ukuti ya lupwa yao nanti ya cuza yao aafwa yalaya nu umi nupya.” Ya Gail yakaomba ukulingana na vino yaasambilila muli Baibo, yakaomba umulimo uwakuitemelwa uwa kusambilizya antu Baibo lyonsi, nupya yakaomba ma-awazi 70 cila mwezi ala yakunena antu pali vino ivintu vilaya uku nkolelo lino “kutalaya imfwa nupya.”

Yobo wataile ukuti ndi wafwa, Leza wali nu kumutuutulula

Limwi mungelenganya muti ‘ulayo uwo utalacitika.’ Nomba tale elenganyini vino cali kuli Yobo. Wacuzile sana uku ndwala iipisye. (Yobo 2:7) Nanti cakuti Yobo walondanga ukuti limwi cingazipa sile nu kufwa, watwalilile ukutaila ukuti Leza alamutuutulula nupya alaya nu umi pakwene pano nsi. Walanzile amazwi akalanga ukuti wali nu utailo, watiile: “Iye mwe! Fwandi cangecizipe umfisa kuko kwene ukwaya afwe. . . . Lyene ali lino ungangama, nga nani inaasuke.” (Yobo 14:13, 15) Yobo wataile ukuti ndi wafwa, Leza wali nu kumutuutulula.

Likwene sile Leza ali nu kutuutulula Yobo kumwi sile na antu aingi cuze yano yafwa, alacita vivyo lino insi yonsi ilaya paladaise. (Luka 23:42, 43) Muli Baibo, pali Milimo 24:15 pakalanda ukuti: Antu aafwa “yalazyukuka.” Nupya Yesu nawe walanzile ati: “Mutazunguka pali cii pano kasita kakwiza, kano antu yonsi ali mu malindi yaluvwa izwi lyakwe, nu kufumamo.” (Yoane 5:28, 29) Cumi kwene Yobo alalola kuno ulayo uwo ulafikiliziwa. Umwili wakwe ‘ulateketa sile kwati uwa twance’ pakuti ‘ukakolane na uno wakweti uku wance.’ (Yobo 33:24, 25) Vikwene ali vino cilaya na kuli yonsi aakataizya Leza pali vino alalanga uluse lino alatuutulula aafwe pakuti yakaye nu umi pano nsi.

Ndi cakuti mukauvwa ulanda pa mulandu wakuti mwafwilwa umuntu wino mwatemwa sana, ivisinka vino twalandapo paa, vitanga vimale ulanda winu onsi. Lelo ndi mukwelenganyapo sana pa malayo yano Leza walaya aya muli Baibo, mungakomeleziwa, nupya mutanga mwauvwa sana ulanda.—1 Tesalonika 4:13.

Uzye mungatemwa ukumanyilapo na vyuze pali vino mungacita pakuti mutauvwa sana ulanda? Nanti uzye ale namwe mukalondesya ukumanya casuko uku mauzyo yamwi akolana na lii, “U mulandu ci uno Leza walekela sile iviipe ukuti vyalu-kucitika?” Mukwai muyule webusaiti itu iya jw.org, pakuti muvwe vino Baibo ika-asuka api uzyo lii, alino na vino icasuko cico cingamuteekezya.