LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO Ogasiti 2019

Muli magazini wii muli vipande vya kusambililamo ukutandika Sepetemba 30 kufika Okotoba 27, 2019.

“Swemo Tusyanenuka”!

Uzye upaalilo uno twakwata ungatwazwa ukuli ukukananenuka?

Lekini Ukutemwa Kwinu Kwakulilako

Kalata wino Paulo walembiile aina Filipi akatwazwa ukulola vino tungatwalilila ukuya nu kutemwa, nanti i cakuti tuli ni ntazi.

‘Aakauvwa’ Kuli Mwemwe Yalapusuka

Tungacita uli pakuti twazwe ya lupwa itu ukusambilila pali Yeova?

Vino Tungaya ni Nsansa Lino Twapeelwa Umulimo Upya

Aingi cikayatalila ukusya umulimo uno yatemwisya. I cani icingayazwa ndi cakuti yasya umulimo uno yaombanga?

Utailo—Imiyele Ikatwazwa Ukuya Akome

Utailo ukalenga tuye sana na amaka. Nga tuli nu utailo, tungacimvya intazi izyaya wa mwamba.

Yoane Kawatizya—Vino Tungasambililako Pakuti Tutwalilile Ukuya ni Nsansa

Tungatwalilila uli ukuya ni nsansa umu mulimo wakwe Leza nanti icakuti vimwi vyatutoovola?