Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Uzye Mukwiusya?

Uzye Mukwiusya?

Uzye mwawelenga ningo ya magazini afumileko likwene aa Lupungu Lwa Mulinzi? Lolini vino mungasuka amauzyo aali apisika:

Uzye u kwifya kwa musango ci kuno Yesu walandangapo pali Mateo 18:15-17?

Walandanga pa milandu ino atiyapusana yangalanzyanya. Lelo ukwifya kwa musango uwo kungalenga na umwi azingwe umu cilongano ndi cakuti umulandu utasizile. Iifyo lilyo limwi lingaya ucenjezi nanti ukulanda ivya ufi pa antu yauze.—w16.05, ifwa 7.

Mungacita uli pakuti mwaipakizya sana ukuwelenga Baibo?

Mungacita vii: Mwawelenga Baibo pakuti musambilileko vimwi, mwalonda ivyeo vino mungaomvya; mwayuzya ivyuzyo wakwe vii: ‘Ningaomvya uli ivyeo vii pakuti nazwe yauze?’; nupya mwaomvya impapulo zino mwakwata pa kulondelezya ivyeo na vyuze pali vino mwawelenga.—w16.05, mafwa 24-26.

Uzye caipa Umwina Klistu ukuya nu ulanda nanti icakuti wazumila ukuti afwe yalatuutuluka?

Ukutaila ukuti kulaya ukutuutuluka kusilenga umwina Klistu ukukana uvwa uyi ndi wafwilwa. Abulaamu walosizye lino Sala wafwile. (Utan. 23:2) Umu kuya kwa nsita ukuuvwa uyi kungacepako.—wp16.3, ifwa 4.

Uzye umonsi uwakweti ivyakulembelako uwalumbulwa muli Ezekelo icipande 9 na onsi mutanda aali ni vyanzo yakaimililako cani?

Yakaimililako angeli akwi yulu azwilizyeko ukonona umusumba wa Yelusalemu nupya aalazwilizyako ukonona insi ii iipe yakwe Satana pa Alamagedoni. Umu kufikiliziwa kwa ndakai ukwa usoowelo uu, umonsi uwakweti ivyakulembelako akaimililako Yesu Klistu, aakasila icimanyililo pali yaayo alapusuka.—w16.06, mafwa 31-32.

A kuli vyani kuno Baibo yapusuka?

Yapuswike kuli (1) vino yalembangapo amazwi, wakwe ivyalolekanga wa mapepala yano yapanganga ukuomvya ivimelwa alino ni mpapa; (2) ya kateeka na ya simapepo aalondanga ukulovya Baibo; nupya (3) yamwi yalondanga ukwalula amazwi amuli Baibo.—wp16.4, mafwa 4-7.

I vyani vimwi vino Umwina Klistu angacita pakuti aangupazye umi?

Manyini ivikalondekwa sana, nupya mutaakala ivintu icikale kale. Tantikini ningo imiomvezye ya mpiya. Mutaasunga ivintu vino musiomvya, nupya lipilini inkongole zino mwakwata. Cefiniko insita ino mukaomba incito ino mwalembwa, nupya pekanyini vino mungalundulula umulimo wa kusimikila.—w16.07, ifwa 10.

I vyani vino Baibo ikati vyacindama ukucila goldi nanti siluva?

Pali Yobo 28:12, 15 pakalangilila ukuti amano aakafuma kuli Leza yacindama sana ukucila goldi nanti siluva. Lino mukulondalonda amano yaayo, mwaezya na maka ukuya aicefye nu kuya akome umu utailo.—w16.08 mafwa 18-19.

Uzye caya sile ningo umwina ukuteeka ivilezu ndakai?

Uku mpanga zimwi, ukuteeka ivilezu ivikuloleka ivya usaka ivitanga vipumvyanye antu ukuuvwa ukwi landwe lya Wene cingaya sile ningo. Nanti ciye vivyo, aina yamwi yangasoololapo ukukana teeka ivilezu. (1 Kol. 8:9) Ku mpanga zyuze kwene, kutaaya ulutambi lwa kuteeka ivilezu nupya Aina Klistu yatalinzile ukuteeka ivilezu.—w16.09, ifwa 21.

U mulandu ci uno tungatailila ivya lembwa muli Baibo pali Davidi na Golyati?

Camanyikwa ukuti Golyati wali sile umutali masentimita 15 ukuluta umuntu uwali umutali sana uwamanyikwa ndakai. Davidi wali u muntu wa cumicumi, pano ni vya lembwa vya mpiti vikalanda pa ng’anda yakwe Davidi. Ivya lembwa ivikalanda pa cifulo ukwayelile ing’anda yakwe Davidi vikauvwana ni vintu ivya manyikwa.—wp16.5, ifwa 13.

Uzye uupusano ci uwaya pa kumanya, ukwiluka, na mano?

Umuntu uwaya nu kumanya akakwata ivisinka ivingi sana pali cimwi, nanti ukumanya sana vino icintu cimwi caya. Umuntu uwaya nu kwiluka angalola upusano uwaya pa vintu vimwi. Lelo umuntu uwakwata amano akaomvya ukumanya nu kwiluka pakuti apingule pali vimwi.—w16.10, ifwa 18.