LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO Sepetemba 2018

Muli Magazini wii muli vipande vya kusambililamo ukutandikila mu Mulungu wakwe Okotoba 29 ukufika Dizemba 2, 2018

‘Ndakai Mwati Mumanya Vintu Vii, Nga Mukuvicita Mulaya ni Nsansa’

A muli vyani muno tungalanga ukuti twaicefya, nupya u mulandu ci uno cacindamila ukucita vivyo?

Mwe Ina Klistu Akoloci—Yeova Akataizya Pali Ucisinka Winu

Uzye Aina Klistu akoloci ndakai yakalanga uli ukuti yaicefya?

Mwalanga UkutemwaKukakomelezya

Lolini vino tungakomelezyanya umu manda yaa akusyalikizya.

Ansansa Aantu Akaombela Leza wa Nsansa

Uzye tungaya uli ni nsansa asi mulandu na mavya?

Uzye Mwatimumanya insita?

Uzye antu yalandanga uli insita umu nsita ino Baibo yalembwanga?

Yeova Wakwatisya Maka Nomba Akalangulukilako

Uzye Yeova watulangilila uli ningo ivya kulangulukilako antu?

Mwalanga Icikuuku nu Kulangulukilako Yauze Wakwe Vino Yeova Akacita

Sambililini inzila zino mungaomvya pa kulangulukilako amu lupwa, amu cilongano, alino na yano tukasimikilako.