LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO Juni 2017

Muli Magazini wii muli vipande vya kusambililamo ukutandikila mu Mulungu wakwe Julai 31 ukufika Ogasiti 27, 2017.

Uzye Mukwiusya?

Uzye mwawelenga impungu izyacifumile? Lolini ndi cakuti mungasukako mauzyo yamwi amuli Baibo.

Yeova Akatuteekezya mu Mezyo Yonsi Yano Tukakwata

Intazi ci zino Umwina Klistu angakwata umu cupo nu mu lupwa ndakai? Nupya ndi cakuti mukweti intazi zya musango uwo, Leza angamutekezya uli?

Mwaika Mwenzo Winu ku Vyuma Vino Leza Watupeela

I cuma ci cino tulinzile ukulonda, nupya tungacita uli vivyo?

Mutaalola Sile Pali Vino Muntu Akuloleka Kunzi

I vyani vyacitike lino Nte wakwe Yeova umwi walanzile mukutekela nu monsi uwatemilwe kwikala wenga nupya uuvwisyanga sana ulanda, uwikalanga mu museo?

Uzye Mwakulawikizyanya nu Kuya Amutende?

Antu aingi yakalondesya umutende. Nomba ndi cakuti yamwi yatandika ukuyatiinya, aingi yakatandika ukucita ivikalanga ukuti yakulonda kulandula. Mungacita uli pakuti mutacita vivyo?

“Si Angala Kawala pa Mano Yaa Yano Wampanda!”

Davidi uwalanzile amazwi yaa lino wawanzyanga Abigelo. I cani icalenzile Davidi amuwanzye, nupya i vyani vino tungasambililako kuli vino Abigelo wacisile?

Mwaika Mano pa Mulandu Ucindame

U mulandu ci uno kwika mano ku mulandu ucindame kwacindamila sana ku yantuze? U mulandu ci uno cicindamile kuti mumanye vii?

Mwatungilila Ukateeka Wakwe Yeova!

U mulandu ci uno cikazipila ukumanya ukuti Yeova uwalinga ukuteeka?

Uzye Mwamanyapo Uli?

U mulandu ci uno Yesu wamiile yaya akazizyanga umu ng’anda ya mapepo ukuti a “iivi”?