Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Uzye Mukwiusya?

Uzye Mukwiusya?

Uzye mungasuka amauzyo aali apisika afumile muli ya magazini ya Lupungu Lwa Mulinzi amu 2019?

Uzye ulayo wakwe Leza uwakuti: “Icanzo consi cino yalaomvya pa kutulwisya cilaposiwa ukuomba” ukapiliula cani? (Eza. 54:17)

Tungataila ukuti Leza alatucingilila ku vintu ivyaya wa “mvula ya cipunga.” (Eza. 25:4, 5) Alwani itu yatalatucimvya foo lino yakutulwisya.—w19.01, mafwa 6-7.

Uzye vino Leza wacisile uku Ina Kenani nu ku Ina Izlaeli aatuvwilanga masunde yakwe vyalangilile uli ukuti wali nu mulinganya?

Leza wapingulanga yonsi aacitanga uzelele uwipisye nanti acuzyanga ya mama na ana aatakweti aakuyacingilila. Wapolelelanga antu aali na ucisinka kuli aliwe nupya aacitilanga yauze ivya mulinganya.—w19.02, mafwa 22-23.

Tungacita uli ndi cakuti twazanwako lino atataila akupepa?

Tulinzile ukuya nu mucinzi nu kwikala mya nomba tutalinzile ukulandako “ameni” nanti ukulemana amakasa. Limwi tungasoololapo ukuipepela sweineco mu mwenzo.—w19.03, ifwa 31.

Uzye ukulaala na ana anono u luyembu ulwipisye?

Ukulaala nu mwana umunono u kuyembukila umwana wiyo, cilongano, uteeko na Leza. Ya eluda yakalondela masunde ya uteeko aakalanda pa kusitaka umuntu uwatatala umulandu wa kulaala nu mwana umunono.—w19.05, mafwa 9-10.

I vyani vino mungacita pakuti musenule imyenzo na yakampingu inu?

Vino mulinzile ukucita aevi: Mwalanda na Yeova ukupitila umwi pepo. Mwaelenganyapo lino mukuiceceta. Mwasoolola ningo ya cuza.—w19.06, ifwa 11.

I vyani vino tulinzile ukucita pakuti tuipekanyizizye likwene lino insita ya kuzunyiwa itali ifike?

Tulinzile ukukomya ucuza witu na Yeova. Mwasininkizya ukuti watutemwa nu kuti atalatala atusye. Mwawelenga Baibo cila wanda nu kupepa lyonsi. Mwasininkizya ukuti mapaalo yano Uwene Wakwe Leza watulaya yalafikiliziwa. Mwaiusya malembelo ni nyimbo zya kulumbanya Yeova zino mwatemwa.—w19.07, mafwa 2-4.

Uzye tungacita uli pakuti twazwe ya lupwa itu ukupusuka?

Icicindama ukuyalangulukilako nu kuleka imiyele itu isuma yasimikila unte nupya twateeka umwenzo nomba twacenjela pakuti ya lupwa itu yatasenula vino tukwelenganya.—w19.08, mafwa 15-17.

Uzye tukazana uli upuzo uno Yesu watulavile pali Mateo 11:28?

Umwi ivu litu twakwata angalizi aatutemwa, ya cuza asuma cuze nu mulimo usuma sana.—w19.09, mafwa 23.

Uzye Leza akacita uli pa kutupeela umwenzo wa kulondesya ukuomba na maka yakuomba? (Filipi 2:13)

Lino tukuwelenga Izwi Lyakwe Leza nu kwelenganya pali vino tukuwelenga, Leza akatukomya pakuti twalondesya ukucita ukulonda kwakwe nu kukwata amaka akuomba. Umupasi wakwe ungatwazwa pakuti twaomba ningo ukuluta vino tukaomba.—w19.10, ifwa 21.

I vintu ci ivicindame vino tulinzile ukucita lino tutatala twapingulapo pali vimwi?

Vintu 5 vino tulinzile ukucita aevi: Ukulondelezya sana. Kuleenga amano kuli Yeova. Ukumanya umulandu uno tukucitila cimwi. Ukwimika amauyo yano tungakwanisya. Ukumanya ningo vino tungakwanisya ukuomba.—w19.11, mafwa 27-29.

Uzye icisambilizyo cakuti umuntu nga wafwa umupasi usifwa cafumile kuli vino Satana wanenyile Eva?

Awe foo. Satana wanenyile Eva ukuti utalafwa, atamunenyile ukuti ulaloleka sile kwati watufwa. Kutaali nanti umwi uwapuswike pa cisila cakwe Mulamba angasambilizya ivisambilizyo vya ufi ivyayako umu mipepele ndakai. Icisambilizyo cakuti kwaya cimwi icisifwa umuntu nga wafwa cifwile catandike lino Leza atatala wasalanganya antu aakulanga umusumba wa Babeli.— w19.12, ifwa 15.