LUPUNGU LWA MULINZI—LWA KUSAMBILILAMO Mei 2016

Mu lupungu luu muli vipande vya kusambililamo ukutandika umu mulungu wakwe Juni 27 ukufika umu mulungu wakwe Julai 31, 2016.

Mwaya nu Kutemwa Lino Mukuwikizyanya

Uzye mulinzile ukucita uli? Uzye mulinzile ukulalonda ukuti mwemwe cimuzipile, ukulonda muzo aliwe azumile ukuti uwataluvyanya, nanti vyuze?

“Yangini, . . . Mucite Antu Amu Nko Zyonsi Kuya Alondezi”

Amasuko uku mauzyo yaa yamatwazwa ukumanya akufikilizya ndakai amazwi yano Yesu walanzile

Uzye Mukacita Uli Pakuti Mupingulepo Mweineco Ivyakucita?

Mungacita uli lino mukulonda ukupingulapo ivyakucita ndi cakuti Baibo italandapo ivili vyonsi pali vivyo?

Uzye Baibo Icili Ikamwazwa Ukusenuka?

Nte umwi watile ukuteya ivyangalo ivipe ivyakupangilamo impiya, ukupeepa, ukukoleka, ukuomvya imilembo ikavulunganya uwongo pakuti awatiziwe, alino wiza wazana ukuti kuli kamusango kamwi katale ukuta.

Vino Yeova Akasambilizya Vingamwazwa

I myelenganyizizye ya musango ci ingalenga ukuti tufilwe ukusambilila kuli vimwi vino Yeova akatupeela?