Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ISAMBILILO 5

I Vintu ci Ivisuma Vino Mulazana pa Kulongana Kwitu?

I Vintu ci Ivisuma Vino Mulazana pa Kulongana Kwitu?

Ku Argentina

Ku Sierra Leone

Ku Belgium

Ku Malaysia

Antu aingi yata ukuya uku macalici pano yakati ndi yaya kuuku, kutaya ivikayavwa ukumanya amasuko uku mauzyo aingi yano yakwata. Nga lyene, u mulandu ci uno cingaziipila ukuti muce muye uku kulongana kwa Nte Zyakwe Yeova? Uzye, ndi mwaca mwaya kweneko, i vyani vino mulaya mukazane?

Mulaya nu luzango cuze pano mulazana antu aakasakamala antu yauze. Mu nsita ya atumwa, aina Klistu yaali umu vilongano muno yakolongananga uku kupepa Leza, ukusambilila Malembelo, nu kukomelezyanya. (Ayebulai 10:24, 25) Ndi yalongana pamwi, yuvwanga ningo sana pano yalongananga na ina yao aali ivyuza vya cumi. (2 Tesalonika 1:3; 3 Yoane 14) Naswe kwene avino tukacita, nupya tukaaya nu luzango cuze.

Cilamwavwa ukumanya ivya kulondela masunde amuli Baibo. Ya kapepa yakwe Leza aalandwapo muli Baibo yalongananga pamwi aonsi, anaci, na ana. Nafwe umu vilongano mwaya aonsi aamanya ningo ukusambilizya, aakaomvya Baibo ukutwazwa ukumanya vino tungaalondela amasunde. (Malango 31:12; Neemiya 8:8) Pa kulongana, kukaaya insita lino aali umwiumba yakalandapo, alino kukaaya nu kwimbila pamwi injimbo; vyonsi vii vikatwavwa ukulangilila vino swe Ina Klistu twaya nu utailo.—Ayebulai 10:23.

Kutaila kuno mwataila Leza kulakomelako. Mutumwa Paulo walembiile aku cilongano cimwi ati: ‘Nkulondesya kumulola kuti kuce kuye ukukomelezyanya mwemo utailo winu nu utailo wane, tuce tukomelezyanye.’ (Loma 1:11, 12) Nga tuli apa kulongana, tukaaya pamwi na yano tukapepa nayo; na cii, cikatwavwa ukuya sana nu utailo nu kulondesya ukuti tuce tutwalilile ukuya ni miyele isuma.

Si muce mwize uku kulongana pamwi naswe pakuti namwe muce muilolele vino tukaipakizya! Tulamuzengela ni nsansa. Tusilipilisya pa kwingila, nupya tusipitamo ukupoka imisangulo.

  • Uzye ukulongana kuno tukakwata kwakolana nu kuli kwi?

  • I visuma ci vino tulazana nga tukuya uku kulongana kwakwe ya Nte?