Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Uzye Lyene Mumacitanga Vino Leza Akaalonda?

Uzye Lyene Mumacitanga Vino Leza Akaalonda?

Tukumutaizya sana pa kusyako insita iya kuwelenga umu kabuku kaa pakuti mumanye ningo vino swe ya Nte Yakwe Yeova twaya, imilimo ino tukaomba, na vino tukaombela pamwi umwi uvi. Tukutaila ukuti lyene imumanya ukuti ndakai a sweswe tukacita vino Yeova akaalonda. Lyene cino tukumukomelezya i cakuti mutwalilile ukusambilila pali Leza, nu kuneenako yalupwa ni vyuza pali vino mukusambilila, alino nu kulongana pamwi nafwe pa Ng’anda ya Wene..​—Ayebulai 10:23-25.

Mulalola ukuti lino mukutwalilila ukusambilila pali Yeova, mulaamanyilako ukuti fwandi wamutemwa wakwe cimwi. Nga alino namwe mulaalondesya ukumutemwa nawe kwene. (1 Yoane 4:8-10, 19) Nomba, mungalangilila uli ukuti avino mukalonda ukucita? U mulandu ci uno caziipila ukuti mwauvwila masunde yakwe aakalanda pa miyele? Alino uzye i vyani ivilamwavwa ukuombela pamwi naswe uku kucita vino Leza akaalonda? Nte aakamusambilizya Baibo alamwavwa ukuzana masuko pakuti mwemo pamwi na amu lupwa lwinu muce ‘mwikale umu kutemwa kwakwe Leza, . . . lino mukuloleela umi wa pe.’—Yuda 21.

Tukumukomelezya ukuti mutwalilile ukulunduluka muli ukapepa; na pa kucita vivyo, muce musambilile ni buku ilili apisika“Ikalilileni mu Kutemwa kwa kwa Lesa”