Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ISAMBILILO 3

Uzye Cali Uli Pakuti Icumi ca Muli Baibo Cisokololwe?

Uzye Cali Uli Pakuti Icumi ca Muli Baibo Cisokololwe?

Asambi Yakwe Baibo, uku ma 1870

Mangazini wa Lupungu uwa kutandikilako, umu 1879

Lupungu Lwa Mulinzi pali ndakai

Baibo yasoowile ukuti lino Klistu alafwa, nu kuswilila ukwiyulu, ya kasambilizya ya usomvi yalakatuka umu cilongano ca Ina Klistu ya kutandikilako, nu kuvulunganya icumi ca muli Baibo. (Milimo 20:29, 30) Umu kupita kwa nsita, vivikwene i vizile vicitika. Yavundanyizye ivisambilizyo vyakwe Yesu ni visambilizyo vya ufi, lyene uwina Klistu wa ufi watandike. (2 Timoti 4:3, 4) Nga fwandi, tungasininkizya uli ukuti ndakai twamanya icumi cino Baibo ikasambilizya?

Insita yafisile iyakuti Yeova asokolole icumi. Wasoowile ukuti ‘uku nsita ya ku mpela ukumanya kwa mpomvu kulavula cuze.’ (Danieli 12:4) Umu mwaka wakwe 1870, kwali iumba lya yantu aalondanga ukumanya icumi; antu yaayo yasambilile ukuti ivisambilizyo ivingi ivyaya umu macalici vitaaya muli Baibo. Lyene, yatandike ukulondelezya ivisinka pakuti yamanye ivisambilizyo vya cumi ivyaya muli Baibo, nawe Yeova wayavwizye ukuvwikisya malembelo.

Aonsi yacumi yisileko sana amano uku kusambilila Baibo. Asambi Yakwe Baibo yaaya, aaliko mpiti, yasambililanga Baibo kwati aevi kwene vino tukasambilila ndakai. Yalanzyanyanga icisambilizyo conga na conga ica muli Baibo. Yaatangi ndi yazana ilyasi limwi ilitale ukuvwa, yalondangako ivikomo vyuze ivikalondolola ilyasi lilyo. Lyene yatangi ndi yazumilizyanya icisinka cimwi, icikulingana na vino Amalembelo yauze yakataka, yacilembanga pamwi. Fwandi, kulikuti yalekanga ukuti Baibo yailondolola iineco, na cii cayavwizye ukuzana icumi pi zina lyakwe Leza na pa Wene wakwe, nupya yuvwikisye vino Leza akaalonda ukuti antu yaikala alino na vino insi ifwile ukuya, yaamanyile na vino afwe yaaya, nu kuti afwe yalatuutuluka. Vintu vii vino yalondelezyanga vyalenzile ukuti yakululwe ukufuma uku visambilizyo ni vicitwa vya ufi ivingi.—Yoane 8:31, 32.

Lino umwaka wa 1879 wafisile, Asambi Yakwe Baibo yilwike ukuti insita yafisile iyakuti icumi cimanyikwe uku yantu yonsi. Acino, umu mwaka kwene uuwa, yaatandike ukupanga mangazini wino tucili tukapanga na ndakai kwene uwakuti Lupungu lwa Mulinzi Ulukamanyisya Antu pa Wene Wakwe Leza. Lyene ndakai tukasimikila icumi ca muli Baibo uku yantu umu mpanga izingi kufika kuli 240 umu ndimi kuluta pali 750. I cumicumi kutatala kwaya insita lino antu aingi yamanyile icumi ndi vino twamanya ndakai!

  • Uzye lino Klistu wafwile nu kuswilila ukwiyulu, i cani icacitike ku visambilizyo vya muli Baibo?

  • I vyani ivyatwazwa ukumanya icumi icaya umwIzwi Lyakwe Leza?