Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ISAMBILILO 17

Uzye Angalizi ya Viputulwa Yakatwazwa Umu Nzila Ci?

Uzye Angalizi ya Viputulwa Yakatwazwa Umu Nzila Ci?

Ku Malawi

Iumba lyakwe yakasimikila

Yakusimikila

Akukomaana na ya eluda

Malembelo ya ciGliki aa Ina Klistu yakalanda sana pa onsi yaili, Banaba nu mutumwa Paulo. Aonsi yaa yaali aangalizi aatandalilanga ivilongano. U mulandu ci uno yatandalilanga vii? Yasumvile amano kuli vino aina yao yaombelanga Leza. Paulo walanzile ati “tuswilile tukatandalile aina itu,” kulikuti walondanga ukuyalola vino yaali. Waitemiilwe ukupita intamfu itali sana pakuti akayakomelezye. (Milimo 15:36) Vivyo kwene ali vino na angalizi aakatandalila ivilongano ndakai yakalondesya ukucita.

Yakaiza uku kutukomelezya. Umwangalizi wa ciputulwa wenga na wenga akatandalila ivilongano ukufika na kuli 20 nu kulutapo maila yaili pa mwaka, nu kwikala pa cilongano conga na conga umulungu onga. Aonsi kwene yaa yakatwazwa sana lino yakuomvya vino yaasambilila; napya ndi cakuti yatwala, yamama yao nayo yakatukomelezya sana. Yakaezya na maka ukuti yamanye ance na ikolo, nupya yakalonda sana ukuomba naswe umu mulimo wa kusimikila nu kutungulula masambililo yakwe Baibo. Angalizi kwene yaa yakaombela pamwi na ya eluda umu mulimo wa kucema nu kutukomelezya, nupya yakapeela malyasi lino tukulongana pa cilongano na lino tuli uku maukongano akalamba..​—Milimo 15:35.

Swensi kwene yatusumbako amano. Angalizi ya viputulwa yaasumbako sana amano kuli vino yonsi amu vilongano yakaomba. Yakakomaana na ya eluda na aomvi ya mu cilongano ku kupituluka muli vino icilongano cikulunduluka, alino nu kuyazwa pa kuti yaomba ningo. Nakapya, yaka-avwa ya painiya pa kuti yalunduluka umu mulimo wa kusimikila, kupya angalizi yaa yaatemwa ukumanyana na aatandike likwene ukulongana pamwi nafwe nu kuvwa vino yakulunduluka muli ukapepa. Cila-mwangalizi akaipeelesya ukuya ‘umuomvi unji kukutwazwa.’ (2 Kolinto 8:23) Tulinzile ukuyakolanya aonsi yaa pakuti nafwe tutwalilile mu utailo nu kuombela Leza.—Ayebulai 13:7.

  • U mulandu ci uno angalizi ya viputulwa yakatandalila ivilongano?

  • Mungacita uli pakuti mwasambilila ivingi ndi angalizi yaa yiza apa cilongano?