Utantiko wa Ukongano wa Ciputulwa Uwa mu 2019-2020—Nu Mwimilizi wa Musambo

Mulole utantiko wa ukongano wa ciputulwa ukulaya malyasi alalandwa nu mwimilizi wa musambo. Mutwe wa ukongano ukuti ‘Mwatemwa Yeova nu Mwenzo Winu Onsi.’

Mwatemwa Yeova nu Mwenzo Winu Onsi

Ukongano uu umatwazwa kukomya sana ucuza witu na Yeova nu kulanga ukutemwa ukwaulamo ukaitemwe.

Asukini Mauzyo Yaa

Mauzyo yaa yamaasukwa pa ukongano uu wa ciputulwa