Skip to content

Uzye Mukati i Vyani Ivilacitika uku Nkoleelo?

Uzye Mukati i Vyani Ivilacitika uku Nkoleelo?

Uzye mukati insi . . .

  • ilaya vikwene sile?

  • iliipilako?

  • ilaziipilako?

 VINO BAIBO IKASAMBILIZYA AEVI

“Leza . . . alayakumbula minsozi yonsi. Kutalaya imfwa nupya. Kutalaya kulosya nanti kulila, nanti kuvwa kuwaika. Vintu vya mpiti vyati vipita.”—Umbwilo 21:3, 4, The New Testament in Mambwe-Lungu.

IVILACITIKA UKU NKOLEELO AEVI

Kulaya ukuomba imilimo ya mpomvu nupya isuma. —Ezaya 65:21-23.

Kutalaya indwala nanti ukucula kwa musango uli onsi.—Ezaya 25:8; 33:24.

Antu yalaaikala pamwi na yalupwa ni vyuza umu nsansa amanda pe. —Masamu 37:11, 29.

 UZYE I CUMICUMI TUNGAZUMILA VINO BAIBO IKASAMBILIZYA?

Ee, ivintu viili ivingalenga tuzumile aevi:

  • Leza wakwata amaka akucita vino walaya. Muli Baibo, Yeova Leza sile aliwe aka-amwa “uwa Maka Yonsi,” pano amaka yakwe yatakwata impela. (Umbwilo 15:3) Fwandi wakwata amaka yakufikilizya vino walaya ukuti alaziifya insi. Baibo ikati, “kuli Leza vintu vyonsi vingacitika.”—Mateo 19:26.

  • Leza akalondesya ukufikilizya vino walaya. Icintu conga cino ‘akalondesya’ ukucita, u kututulula afwe.—Yobo 14:14, 15.

    Nakupya, Baibo ikalanda ukuti Yesu, Umwana Wakwe Leza, wapozizye alwale. U mulandu ci uno wacitiile vivyo? Pano avino walondanga ukucita. (Mako 1:40, 41) Yesu wakolanyanga Isi; nawe kwene walondesyanga ukwazwa aculanga.—Yoane 14:9.

    Fwandi tungati Yeova na Yesu yakalonda ukutwavwa ukuti tukikale ningo nu kulaipakizya!—Masamu 72:12-14; 145:16; 2 Petulo 3:9.

 VWILINI MUNGATI ULI?

Uzye Leza alacita uli pakuti insi ice iziipe?

Baibo ika-asuka icuzyo kwene cii pali MATEO 6:9, 10 na pali DANIELI 2:44.