Skip to content

Uzye Mwemo Mukati Baibo Ibuku lya Musango Ci?

Uzye Mwemo Mukati Baibo Ibuku lya Musango Ci?

Uzye mungati . . .

  • i buku lya mano ya yantu?

  • i buku lya tulai na malyasi ya ufi?

  • Iizwi Lyakwe Leza?

 VINO BAIBO IKASAMBILIZYA AEVI:

“Malembelo yonsi amuzilo yafuma kuli Leza.”—2 Timoti 3:16, Amalembo ya Calo Cipya.

CILAYA ULI NDI MWAZUMILA UKUTI BAIBO YAFUMA KULI LEZA?

Mulazana amasuko uku vyuzyo ivicindame sana.—Mapinda 2:1-5.

Ilaamwazwa ukuya ni nsansa cila-wanda.—Masamu 119:105.

Mulaataila sana ukuti uku nkoleelo ivintu vilaziipa.—Loma 15:4.

 UZYE I CUMICUMI TUNGAZUMILA VINO BAIBO IKASAMBILIZYA?

Ee, ivintu vitatu ivingalenga tuzumile aevi:

  • Ivyeo ivyaya mwenemo vikauvwana sana. Baibo yalemvilwe na antu apusane-pusane 40 pa myaka ukucila pali 1,600. Aingi pali yaa yatatazile iyalolanapo. Nomba, ivyeo vyonsi ivyaya mwenemo vikauvwana, vikalanda pa cisinka icicindame sana conga!

  • Mwaya malyasi yacumi. Aasambilila pa malyasi ya mpiti ilingi kwene yakafisa ndi cakuti antu yao yacimviwe umu nkondo. Nomba yano yalemvile Baibo yene, yalemvile vyonsi vino yafizilwe, kumwi na vino antu yao yaluvyanyanga.—2 Milandu 36:15, 16; Masamu 51:1-4.

  • Mwaya usoowelo wa cumi. Baibo yasoowile ukuti umusumba wa Babiloni uwaliko mpiti wali nu konoonwa, yasoowile ala kwasyala imyaka 200. (Ezaya 13:17-22) Baibo yalondolwile vino umusumba wali nu konoonwa, yalanzile ni ziina lya muntu uwali nu kucimvya!—Ezaya 45:1-3.

    Muli Baibo, mwaya mausoowelo na yauze aingi aafikiliziiwe ukwaula ukusyapo nanti kamwi pali vino vyalanzilwe. Vikwene avino izwi lyakwe Leza lifwile ukuya, uzye asi avivyo?—2 Petulo 1:21.

 VWILINI MUNGATI ULI?

Uzye Izwi Lyakwe Leza lingamwavwa uli ukwikala ningo?

Baibolo ika-asuka icuzyo kwene cii pali EZAYA 48:17, 18 na pali 2 TIMOTI 3:16, 17.