Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ISAMBILILO 8

Ukuomvya Ivilangililo Ivingalenga Antu Yasambilile

Ukuomvya Ivilangililo Ivingalenga Antu Yasambilile

Mateo 13:34, 35

IVILI UMWI SAMBILILO LII: Mwazifyako imisambilizizye lino mukuomvya ivilangililo ivyangupale vino ya kuuvwa yangatemwa nupya ivingamwazwa ukusambilizya ivisinka ivicindame.

IVYA KUCITA

  • Mwasoolola ivilangililo ivyangupale. Wakwe vino Yesu wacitanga, mwaomvya utuntu utunono pa kulondolola ivintu ivikulu, ni vintu ivyangupale ukulondolola ivintu ivitale. Mutaikamo ivyeo ivingi ivitacindime ivingalenga icilangililo citale ukuvwa. Mwasininkizya ukuti ivili umu cilangililo vikuuvwana na vino mukusambilizya pakuti ya kuuvwa yatapumvyanyiziwe ni vintu ivisikuvwana na vino mukulandapo.

  • Mwaelenganya pali ya kakutika inu. Mwasoolola ivilangililo ivilimo imilimo ino ya kuvwa inu yakaomba ni vintu vino yatemwa. Mwacenjela pakuti ivilangililo vinu vitakuzewanya nanti ukusosya ya kakutika inu.

  • Mwasambilizya icisinka cikalamba. Ikini amano uku kulangilila icisinka cikalamba, asi uku vyeo ivitacindime. Mwasininkizya ukuti ya kakutika inu yamaiusyanga icisinka cikalamba cino yasambilila uku cilangililo ukuluta ukwiusya sile icilangililo.