Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ISAMBILILO 5

Kulungika pa Kuwelenga

Kulungika pa Kuwelenga

1 Timoti 4:13

IVILI UMWI SAMBILILO LII: Mwawelenga vivi kwene ivili apifwa.

IVYA KUCITA:

  • Mwapekanya ningo. Mwaelenganya pa mulandu uno ilyasi lyalembiilwe. Mwawelenga iumba lya mazwi, mutawelenga sile izwi lyonga lyonga. Mutaikamo mazwi asimo, ukutolokela amazwi yamwi, nanti ukupyanikizyapo amazwi yauze. Mwaika sana mano uku tumanyililo.

  • Mwalumbula ningo izwi lyonga na lyonga. Ndi mutamanyile ivya kulumbula izwi limwi, mwalola muli dikisyonali, mwakutika uku mazwi aakopelwa limwi umu lupapulo, nanti munguzya umwi uwamanya ningo ukuwelenga ukuti amwazwe.

  • Mwalanda ivyuvwike. Mwalumbula ningo mazwi, mwainula umutwe nu kwasamisya. Mwaezya na maka ukulanda ivyuvwike.