Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ISAMBILILO 2

Imilandile Isuma

Imilandile Isuma

2 Kolinto 2:17

IVILI UMWI SAMBILILO LII: Mwavwanga vino mukavwanga lyonsi, nupya mwalanda nu ufumacumi ukulingana na vino mukuyuvwa api lyasi lino mukulanda nu kwika mano kuli ya kakutika.

IVYA KUCITA:

  • Mwapepa kuli Yeova pakuti amwazwe. Mwapepa kuli Yeova pakuti amwavwa ukwika mano kuli vino mukupekanya asi ukwika mano kuli mweineco. Manyini ningo ivisinka vikalamba vino muli nu kulanda. Mwalanda ivyeo umu mazwi inu; mutawelenga sile amazwi wakwe vino yalemvilwe api pepala.

  • Mutaatwisika pa kulanda. Elenganyini pa mulandu uno ya kakutika yalinzile ukuvwila ivyeo ivili umwi lyasi linu. Mwalanga ukuti imuyasakamala. Lyene mulinzile ukwimilila ningo, ukuomvya ningo umwili, nupya imilolekele inu iya pa manso ilinzile ukuya ningo nu kulanga ucuza.

  • Mwalola yano mukulandako. Mwalola yano mukulandako ndi cakuti mutanga muyasosye. Lino mukulanda ilyasi, mwalola pa muntu wenga na wenga pa kasita ukucila ukupisya sile amanso umwi umba.