Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 Isambililo 18

Mwalanda Ivingazwa Iumba

Mwalanda Ivingazwa Iumba

1 Kolinto 9:19-23

IVILI UMWI SAMBILILO LII: Mwaazwilizya ya kakutika ukuti yangasyala yakwelenganya pi lyasi lino mwalanda nu kuyuvwa ukuti iyasambilila ivintu ivingayazwa.

IVYA KUCITA:

  • Mwaelenganya pali vino ya kakutika inu yamanya mpiti. Mutaaswilizyapo sile vino antu yamanya mpiti, mwayazwa ukulola kwati ali muku wa kutandikilapo ukuvwa ilyasi lino mukulanda.

  • Mwalondelezya nu kwelenganyapo sana. Ndi cingacitika, mwaikamo ivyeo vino antu yatamanya sana nanti ivyativicitika pa kulangilila ivisinka vimwi ivicindame. Mwaelenganya sana pa vyeo vino muli nu kulandapo na vino vikuuvwana ni vintu vyuze ivya cumi vino mukulonda ukuomvya umwi lyasi linu.

  • Langini ucindami wa vyeo vino mukulandapo. Londololini vino ivisinka vya mu Malembelo vingazwa ya kakutika inu muli vino yakacita cila wanda. Landini pali vimwi ivingacitika, pa myelenganyizizye imwi, na vino yamwi yakacita ivingazwa ya kakutika.