Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Vino Mungacita Pakuti Akabuku Kaa Kamwazwe

Vino Mungacita Pakuti Akabuku Kaa Kamwazwe

Kabuuku kaa, kamamwazwa ukusambilila ningo sana Amazwi yakwe Leza aalembwa muli Baibolo. Malembelo yano yali pi sika lya mapalagalafu, yakumulangilila apa kuwelenga muli Baibolo winu pa kuti muzane amasuko ku mauzyo yano yali mu vilembo ivitifi sana.

Lino mukuwelenga malembelo yayo, mwalola vino yakwasuka amauzyo. Ya Nte Yakwe Yeova, yonsi yano mungazana, yangamwavwa ukuvwikisya malembelo.—Welengini Luka 24:32, 45.

Tukumumanyisya ukuti: Impapulo zyonsi zino tukulumbula umu kabuuku kaa, zyalembwa ni Nte Zyakwe Yeova.