Ilyasi Lisuma Lino Leza Akutuneena!

I lyasi ci ilisuma lino Leza atukwatiile? U mulandu ci uno tungatailila ilyasi lilyo? Akabuku kaa kaka-asuka mauzyo ya muli Baibo yano antu yakauzya sana.

Vino Mungacita Pakuti Akabuku Kaa Kamwazwe

Kabuku kaa kamamwavwa ukusambilila ningo sana Amazwi Yakwe Leza aalembwa muli Baibo. Lolini vino mungaomvya Baibo winu ukuzana amalembelo

I Lyasi Lisuma Pali Vyani?

Umvwini ilyasi lino Leza atukwatiile, na cino lipamviizye, alino na vino mufwile ukucita apilyasi lii.

Uzye Leza wa Cumi A Weni?

Uzye Leza wakwata izina, alino uzye akatusakamala?

Uzye I Cumicumi A Leza Aakatuneena Ilyasi Lisuma?

Tungasininkizya uli ukuti ivyaya muli Baibo i vya cumi?

Uzye Yesu Klistu A Weni?

Umvwini icalenzile ukuti Yesu afwe, na vino ukukulula kukapiliula, alino na vino Yesu akaacita ndakai.

Uzye Leza Wapanzile Insi Kuti Ciye Uli?

Baibo ikalondolola umulandu uno Leza waumbiile insi, na lino ucuzi ulasila, alino na vino insi ilaya uku nkoleelo na vino antu aalaikalamo yalaya.

Uzye Antu Aafwa Cilaya Uli?

Uzye ndi umuntu wafwa i cani icikacitika? Uzye tulatala tulole nupya antu itu aafwa?

Uzye Uwene Wakwe Leza I Cani?

Uzye Umwene wa Wene wakwe Leza a weni, nupya i vyani vino Uwene ulacita?

Uzye Leza Wapanzile Insi Kuti Ciye Uli?

Baibo ikalondolola umulandu uno Leza waumbiile insi, na lino ucuzi ulasila, alino na vino insi ilaya uku nkoleelo na vino antu aalaikalamo yalaya.

Uzye Mungacita Uli Pakuti Muye ni Nsansa Umu Lupwa?

Yeova Leza wa luzango akalonda ukuti antu yaya ni nsansa umu lupwa. Lolini vino Baibo ikalanda ukuti iya, umuci, avyazi, na ana yalinzile ukucita.

Uzye Mungacita Uli Pakuti Mumanye Upefi wa Cumi?

Uzye vwilini upefi wa cumi waya sile onga? Lolini visinka 5 vyakumanyilako upefi wa cumi

Uzye Amasunde Amu Baibolo Yangatwazwa Uli?

Yesu walondolwile ningo umulandu uno tulinzile ukutungulwilwa na amasunde yaili aaluta amasunde yauze.

Mungacita Uli Pakuti Leza Aye Cuza Winu?

Sambililini mumanye ndi cakuti Leza akauvwa mapepo yonsi, na vino tufwile ukupepa, alino na vino tufwile ukucita pakuti tupalamile sana kuli Leza.

Uzye Ilyasi Lisuma Likati Uli pa Mipepele?

Uzye kulayako insita imwi lino antu yonsi yalalemana nu kupepa Leza wa cumi wenga?

U Mulandu ci Uno Leza Wakwatila Antu Akaombela Pamwi?

Baibo ikatuneena vino aina Klistu ya cumi yalemenkana alino nu mulandu uno yalemenkanila.

U Mulandu ci Uno Mulinzile Ukutwalilila Ukusambilila pi lyasi Lisuma?

Uzye mungacita uli pakuti na auzo nayo yamanye Leza? Uzye mumanyile vino Leza alamucitila?