Masuko uku Mauzyo 10 Yano Acance Yakauzya

Zana ukupanda mano ni vyeo ivingakwazwa ukupingula ningo.

IUZYO 1

Uzye Naya Uli?

Ukumanya ningo ningo, amaka yako, mwakupelela, alino na mauyo yako kulakwazwa ukulapingula ningo pa vintu lino waya ni ntazi.

IUZYO 2

U Mulandu ci Uno Nkasakamalila Sana Pali Vino Nkaloleka?

Uzye mukauvwa uyi pali vino mukailola umu cilola? I vyani vino ungacita ivingakwazwa ukuzifya imilolekele yako?

IUZYO 3

Ningacita Uli Ndi Nkulanda na Avyazi Yane?

I vyeo vii vingakwazwa ukumanya inzila izisuma izyakulandilamo na avyazi yako.

IUZYO 4

Ningaacita Uli Ndi Cakuti Naluvyanya?

Insita ili yonsi ungaluvyanya —umuntu ali wensi akaluvyanya. Nomba uzye icani?

IUZYO 5

Ningacita Uli Ndi Yakuncuzya pa Sukulu?

Cisikupiliula ukuti utakwata amaka. Ungacimvya akukucuzya ukwaula ukumuma.

IUZYO 6

Ningaataluka Uli ya Cuza Aipe?

Cingatala ukuti ucite vino umanyile ukuti ali vino ulinzile ukucita.

IUZYO 7

Ningacita Uli Ndi Umwi Akumpatikizya Ukulala Nawe?

Lola intazi zimwi zino alumendo na akazyana yakakwata ndi cakuti yayelezyanya sana.

IUZYO 8

I Vyani Vino Ndinzile Ukumanya Pali Yano Yakalala na Anaci Uku Maka?

Akazyana na ana anono ali yano yakalemwa sana. Ungacita uli pi lyasi lii?

IUZYO 9

Uzye Ndinzile ukuzumila Ukuti Ivintu Vyasangwike Sile?

Uzye uulondolozi ci uno ulimo amano?

IUZYO 10

Uzye Baibo Ingangazwa Uli?

Antu aingi yakalanda ukuti muli Baibo mwaya amalyasi ampiti sana atange yaomviwe ndakai nanti ukuti yakoma ukuvwa ivyayamo. Kutaya ibuku ilyalanda pa malyasi acumi wakwe aya muli Baibo.