Yakulangilila antu jw.org umu São Paulo, ku Brazil

SWE INA KLISTU NU MULIMO WITU Ogasiti 2018

Mungalanzyanya Mazwi Yaa

Amazwi yano mungalanzyanya na antu pali vino Baibo ingatwavwa ndakai.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Mwataizya

Yonsi akalonda ukuzanzya Klistu yakwata inkongole zyakulanga ukutemwa nu kutaizya kuli yonsi, asi mulandu na kuno yakaikala, umutundu nanti imipepele.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Iusyini Muci Wakwe Loti

Tungacita uli pakuti Leza atatufutatiile ndi vino cali kuli muka Loti? Nga ndi twamanya ukuti ukulonda ivyuma kwatandika ukutupumvyanya ukuombela Yeova?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Sambililini ku Cilangililo Cakwe ya Maina Ikumi

Uzye mu Cilangililo Cakwe ya Maina Ikumi cino Yesu walanzile, i vyani vino musambazi, aomvi ni mifuko ya mpiya vikaimililako?

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Kuomba Ningo Umulimo wa Kusimikila—Ivyakuzana JW.ORG

Impapulo zyonsi zino tukaomvya ku kusambilizya antu, zikalanda pali jw.org. Ndi cakuti twaya pa webusaiti, tungamanya ivyakuomba ningo mulimo wa kusimikila.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

“Kutuulwa Kwinu Kwati Kupalama”

Yesu wasya ace aize nga Konoona nupya nga Katuula. Pakusininkizya ukuti tulatuulwa, tulinzile tuye aipekanye muli ukapepa.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Mwaelela Auzo

Yeova nu Mwanakwe yakalola umu myenzo ya antu ndi cakuti yangasenuka pakuti yalange uluse kuli ya kaifya.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Yesu Wafwilile nu Munyonko Kwene

Yesu watuuzile umi wakwe kuti akulule antu atamalilika. Uzye tungacita uli pakuti tutemwe aina itu aatamalilika wakwe sweswe kwene ndi vino Klistu wayatemilwe?