Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Kuomba Ningo Umu Mulimo—Vino Mungavwa Asambi Ukulunduluka Pakuti Yaipeele nu Kuwatiziwa

Kuomba Ningo Umu Mulimo—Vino Mungavwa Asambi Ukulunduluka Pakuti Yaipeele nu Kuwatiziwa

CINO CACINDAMILA: Asambi ya Baibo yalinzile ukuipeela kuli Yeova nu kuwatiziwa pakuti ayatemwe. (1 Pet. 3:21) Nupya Yeova akacingilila ukapepa wa yantu yakwe ndi cakuti vino yakucita vikuvwana na vino yaipeela kuli aliwe. (Masa. 91:1, 2) Umwina Klistu akaipeela kuli Yeova asi uku muntu, ku ncito imwi nanti uku kaungwe kamwi. Acino fwandi asambi yalinzile ukutemelwako Leza alino nu kumutaizya.—Loma 14:7, 8.

VYA KUCITA:

  • Lino mukusambilila nu musambi, mwalanzyanya pali vino ivyeo vikumusambilizya pali Yeova. Mwamunena sana ukuti awelenga Baibo cila-wanda nu kupepa kuli Yeova “insita zyonsi.”—1 Tesa. 5:17; Yako. 4:8.

  • Mwakomelezya umusambi ukuti aelenganya sana pa kuipeela nu kuwatiziwa. Nupya mwamwavwa ukuti aalunduluka panono-panono, ivili wa kwasuka pa kulongana nanti ukusimikilako auze alino na yano akaomba nayo. Mwaiusya ukuti Yeova asipatikizya umuntu ali wensi ukumuombela. Umuntu aafwile ukuisolwela umwineco ukuipeela kuli Leza.—Malan. 30:19, 20.

  • Mwakomelezya umusambi ukuti aazifya imiyele yakwe pakuti aazanzya Yeova alino na pakuti alinge ukuwatiziwa. (Mapi. 27:11) Limwi cingatala sana pakuti umusambi asenuke uku miyele yakwe yonsi, fwandi mungatwalilila ukumwavwa pakuti ate imiyele iipe nu kuya ni miyele isuma. (Efes. 4:22-24) Mungamunenako na pa vipande ivikaya umu Lupungu Lwa Mulinzi apa mutwe wakuti “Baibo Ika-avwa Antu Ukusenuka”

  • Mwamunenako insansa zino mukakwata mukuombela Yeova.—Eza. 48:17, 18.