Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Mungaomvya Mazwi Yaa

Mungaomvya Mazwi Yaa

LUPUNGU

Vyakucita: Umwi buku lya Umbwilo mwaya ilyasi ilya manyikwa sana ilikalanda pa onsi yani aakwela pa mfwalasi akalangilila uwononesi. Yamwi yakatiina sana ilyasi lii. Yauze nayo yakalondesya ukuvwa ilyasi lii.

Lembelo: Umbw. 1:3

Lupapulo: Lupungu luu lukulondolola vino aonsi yani aakwela pa mfwalasi lingaya ilyasi lisuma.

MWASAMBILIZYA ANTU ICUMI

Iuzyo: Uzye vwilini mungamanya ivilacitika uku nkoleelo?

Ilembelo: Eza. 46:10

Cumi: Leza watusokolwela ivilacitika uku nkoleelo umwi Zwi lyakwe, Baibo.

MUNGAYA NI NSANSA PA NG’ANDA (hf)

Vyakucita: Tukutambisyako antu kavidyo akakulanda pa lupwa. [Tambisyini kavidyo akakuti Mungaya Ni Nsansa Pa Ng’anda, pakupeela muntu kabuku.]

Lupapulo: Ndi cakuti mungatemwa ukuwelenga kabuku kano yalanzile muli vidyo, ningamipeela nanti ningamilanga ivya kukopa pa intaneti.

LEMBINI AMAZWI YANO MUNGAOMVYA

Wakwe vino iyalangilila papela, pangini amazwi inu yano mungaomvya mu mulimo wa kusimikila.