Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Mungalanzyanya Mazwi Yaa

Mungalanzyanya Mazwi Yaa

●○○ MUKU WA KUTANDIKILAPO

Kampeni ya Kwama Antu ku Ciusyo mu (Maaci 3-31): Tukumyama uku cintu cimwi cicindame sana. Akapeepala aeka. Apa Ciwelusi, pa 31 Maaci, antu aingi cuze umu nsi yalakongana ku kwiusya imfwa yakwe Yesu. Kapeepala kaa kakumwamilapo, pali insita ni cifulo ukulayela ukongano uu. Nupya tukumulaalika nu kwi lyasi lya Baibo ililalandwa lino kwasyala umulungu onga kuti kuye iciusyo, likweti umutwe wakuti “Uzye Yesu Klistu A Weni?”

Umuku Ulalondelelapo Ndi Cakuti Akulondesya: U mulandu ci uno Yesu wafwilile?

○●○ KUSWILILA UMUKU WA KUTANDIKILAKO

Iuzyo: U mulandu ci uno Yesu wafwilile?

Ilembelo: Mate. 20:28

Muku Ulalondelelapo: I vyani vino imfwa yakwe Yesu yacita?

○○●KUSWILILA UMUKU WAKWE CIILI

Iuzyo: I vyani vino imfwa yakwe Yesu yacita?

Ilembelo: Loma 6:23

Muku Ulalondelelapo: Tungalanga uli ukuti tukataizya pali vino Yesu watufwilile?