Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Tuce Twazengela Ayenyi

Tuce Twazengela Ayenyi

Pa 23 Maaci, tukutaila ukuti ayenyi umupipi na 12 milyoni nanti ukucilapo yaliza uku Ciusyo. Cumi kwene ayenyi yayo yaliza yayuvwile aisikulu lino kalanda wi lyasi alalanda pa wila uno Yeova watupeela uwa kututumila Yesu ukuti aize atufwile alino ni visuma vino antu yalakwata uku nkoleelo! (Eza. 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Yoa. 3:16) Lelo, asi a kalanda sile alalenga ukuti ayenyi yakakomeleziwe apa wanda uu usuma cuze. Swensi kwene tungazengela ayenyi ni nsansa. (Loma 15:7) Lekini tulandeko pali vimwi vino tungacita.

  • Muce mwaya aansansa lino mukuzengela ayenyi aalaiza, kumwi sile na yaya kwene aata ukulongana nu kusimikila, nupya muce mwamwentula. Fwandi mutaca mwaikala sile pa cilimba nu kutandika ukulolela ukuti ilyasi litandike

  • Muce mwaika sana mano uku yenyi yonsi aliza nanti cakuti asi mwemwe mwayalaalike. Mukaanena ayenyi ukuti mwikale nayo palipamwi, pakuti mwaomvya mwensi Baibo nu lwimbo

  • Ndi lyasi lyasila, mutaca mupite zuwa pano limwi kungaya ayenyi aangatemwa ukumuuzya amauzyo. Ndi cakuti insita ilacepa pa mulandu wakuti kulaya icilongano na cuze icilaomvya icikuulwa cino mulalonganilapo, muce mupekanye ukutandalila umuntu wiyo lino papita sile amanda yanono. Ndi cakuti mutakweti adelesi yakwe nanti inambala yakwe foni, limwi mungamunena muti: “Ningatemwa sana ukuvwa vino mukwelenganya pali vino imuuvwa umwi lyasi. Uzye ale tungaca tulolane tutuuli?”