Yakuzevya Iciusyo ica mfwa yakwe Klistu umu Germany

SWE INA KLISTU NU MULIMO WITU Maaci 2016

Mungaomvya Mazwi Yaa

Mazwi akulanda pa kupeela antu Lupungu alino na kapepala ka kwamilapo antu uku Ciusyo. Mungaomvya vilangililo pakuti muipekanyizizye amazwi akuomvya mweineco.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Esita Ataali na Ukaitemwe Lino Walandiileko Yeova na Antu Yakwe Leza

Esita wasifile sana apa kwavwa Modekai ukupanga isunde lyuze. (Esita 6-10)

SAMBILILINI KUOMBA NINGO UMULIMO WA KUSIMIKILA

Kuomba Ningo Umu Mulimo—Kuipekanyizizya Amazwi Aakuomvya pa Kupeela Antu Magazini

Mwacita vino iya mulangilila pa kuipekanyizizya amazwi akuomvya pa kupeela antu Lupungu na Loleni!

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Tuce Twazengela Ayenyi

Uzye tungaavwa uli ayenyi aalaiza uku Ciusyo ukuya nu luzango kumwi sile na yaya kwene aata ukulongana nu kusimikila?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Yobo Watwalilile Ukuya Uwa Kaele na Lino Wali Umu Wezyo

Yobo walangizye ukuti Yeova ali wino wacindamike sana umu umi wakwe onsi. (Yobo1-5)

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Yobo Uwali na Ucisinka Uvwile Sana Ulanda

Nanti cakuti Yobo wali sana nu ulanda nupya wasakamalanga, watwalilile ukutemwa Yeova Leza. (Yobo 6-10)

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Yobo Wataile Ukuti Kulaya Ukutuutuluka

Wamanyile ukuti Yeova wali nu kumutuutulula wakwe vivi kwene vino ku cisiki kukatandika ukufuma imisambo pa mulandu ni misila ikasyala pansi nanti cakuti yacikoma. (Yobo 11-15)

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Imfwa Yakwe Yesu Yalenga Tutaile Ukuti Afwe Yalatuutuluka

Twataila ukuti kulaya kutuutuluka pa mulandu wakuti Yeova watumiile umwankwe pakuti atukulule. Tulaazengela aalatuutuluka, tutalaya nu ulanda kwati tuli pa cililo.