Mwina wacance yakumusambilizya imilimo mu cilongano

SWE INA KLISTU NU MULIMO WITU Julai 2019

Mungalanzyanya Mazwi Yaa

Amazwi yano mungalanzyanya na antu pali vino vyalenga twacula na vino kucula kulasila.

IVYUMA IVYAYA UMWI IZWI LYAKWE LEZA

Zuulini Untu wa Mpiti nu Kuzwala Untu Upya

Pa cisila ca kuwatiziwa, tulinzile kutwalilila kuzula untu wa mpiti nu kutwalilila kuzwala untu upya.

IVYUMA IVAYA UMWI IZWI LYAKWE LEZA

“Mwakomelezyanya nu Kwazwana”

Swensi kwene twakwata isyuko lya kukomelezya yauze. Mu nzila ci?

IVYUMA IVYAYA UMWI IZWI LYAKWE LEZA

Kusokololwa Kwa Mwipe

Umfisolo wa “mwipe” uwalandwa pali 2 Tesalonika 2 wasila.

IVYUMA IVYAYA UMWI IZWI LYAKWE LEZA

Mwalondesya Kuomba

Aina awatiziwe, ukwikako na acili ance yalinzile kulondesya ukuomba. Yangacita uli vivyo?

VINO SWEINA KLISTU TWAYA

I Vyani Vino Mungasambililako?

Ndi cakuti mwemwe muomvi nanti eluda umupya, uzye mungalanga uli mucinzi alino nu kusambilila ku ina amanyikisya milimo umwi uvi?

IVYUMA IVYAYA UMWI IZWI LYAKWE LEZA

Kuipeelesya Muli Ukapepa ni Vyuma

U mulandu ci uno tungayela sana ni nsansa ndi cakuti tukwezya na maka ukuipeelesya muli ukapepa ukuluta ukutemwisya ivyuma?

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Kuipeelesya muli Ukapepa nu Kutukusya Umwili

I visinte ci ivya muli Baibo ivingazwa Aina Klistu ukumanya umwakupeleela lino yakutukusya umwili?