Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Mungaomvya Mazwi Yaa

Mungaomvya Mazwi Yaa

LUPUNGU LWA MULINZI

Iuzyo: Uzye vwilini ndi cakuti Baibo yafuma kuli Leza, mutanga muzumile ukuti kusi cili consi cingalenga ukuti ilowe pakuti itayako?

Ilembelo: Eza. 40:8

Lupapulo: Vipande ivili muli magazini yi vikulondolola ningo sana icalenga ukuti Baibo italowa.

LUPUNGU LWA MULINZI (inkupo yakusyalikizya)

Iuzyo: Nkulonda ukuti inuvwe vino mwamanya api uzyo lii. [Welengini iuzyo lyakutandikilako api fwa 16.] Yamwi yakaelenganya ukuti antunze aalenga ukuti imipepele iyeko. Yamwi nayo yakati, Leza akaomvya mipepele pakuti tuye ya cuza yakwe. Uzye mwemo mwamanyapo uli?

Ilembelo: Yako. 1:27

Lupapulo: Cipande cii cikulondolola sana vino Baibo ikalanda api lyasi kwene lii. Ningatemwa ukuti inkawele pakuti tukalanzyanye ivisinka vimwi ivili umu cipande.

ILYASI LISUMA LINO LEZA AKUTUNEENA!

Iuzyo: Antu aingi yakalola ukuti ukuwelenga mausesemo aya muli Baibo kukauvwika kwati ukuwelenga sile nyuzipepa. Uzye usowelo ci pali uu, uno mwalola kuno ukufikiliziwa nanti ukuvwa kuno ukucitika?

Ilembelo: 2 Tim. 3:1-5

Lupapulo: Kabuku kaa kakulondolola umulandu uno antu atemwa Leza yakalolela ukuti masesemo aakafikiliziwa yaya i lyasi lisuma. [Landini api sambililo 1, iuzyo 2.]

LEMBINI AMAZWI YANO MUNGAOMVYA

Iuzyo:

Ilembelo:

Lupapulo: