Akusimikila umwanaci aakuomba umu calo cako tii uku Cameroon

SWE INA KLISTU NU MULIMO WITU Julai 2016

Mungaomvya Mazwi Yaa

Mazwi aakuomvya pa kupeela antu Lupungu alino na kabuku kakuti Ilyasi Lisuma Lino Leza Akutuneena. Lembini amazwi yano mungaomvya mweineco.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Mwalumbanya Yeova, wino akauvwa amapepo

U mulandu ci uno cazipila ukuti twapepa lyonsi kuli Leza? Uzye mungalanga uli ukuti mwataila Yeova lino mukupepa? (Masamu 61–65 )

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Kwangupazya Uwikazi Kungatwavwa Ukuti Twaombela Leza

Uzye ukwangupazya uwikazi kungalenga ukuti mwalondesya ukuomba vyani? Uzye mungakolanya uli vino Yesu wangupizye uwikazi?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Antu Yakwe Yeova Yaya Acincile Umu Kupepa Kwa Cumi

I vyani vino tungasambilila kuli vino Davidi wali u mucincile? I cani cino tukalonda ukucita ndi twaya acincile? (Masamu 69–72 )

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Uzye Mungezya Ukuombako pa Mwaka Onga?

Yonsi aakulonda ukwezya ukuombako yangaya ni nsansa wakwe cimwi.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Vino Mungatantika Ukuomba Upainiya wa Nsita Yonsi

Mungazunguka ukulola ukuti ya painiya yakakwanisya ukuomba nanti cakuti yamwi yakaombako ni incito nanti yakalwalilila.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Mwaiusya Ivintu Vino Yeova Wacita

Uzye umu milimo yakwe Yeova mwayamo na vyani? Uzye ukwelenganya pa vintu vivyo kungatwavwa uli? (Masamu 74-78)

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Uzye A Weni Wino Mwacindika Sana mu Umi Winu?

Uwalemvile Masamu 83 watulangilile ukuti Yeova Leza aali wino wacindamike umu umi wakwe. Nga fwemo tungalanga uli ukuti twacindamika Yeova umu umi?