Nowa nu ulupwa lwakwe yakuipekanya ukwingila umu ciwato

SWE INA KLISTU NU MULIMO WITU Januwale 2020

Mungalanzyanya Mazwi Yaa

Ukulanzyanya api zina lyakwe Leza, imiyele ikulu ino wakwata, na vino tungaya ya cuza yakwe.

IVYUMA IVYAYA UMWI IZWI LYAKWE LEZA

Yeova Waumba Ivya Umi Pano Nsi

I vyani vino Yeova waumvile pa wanda onga na onga?

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Uzye Mungalondolola Vino Mwazumilamo?

I vintu ci viili vino tulinzile ukucita lino tutatala twaneena umwi vino twazumilamo?

IVYUMA IVYAYA UMWI IZWI LYAKWE LEZA

Iviipe Vino Ufi wa Pakutandika Waleeta

Satana, isi wa ufi, watwalilila ukuponzya antu.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Vino tungatandika ukulanzyanya na antu ukuomvya utupepala twilandwe

Uzye mungaomvya uli utupepela twilandwe pa kutandika ukulanzyanya na antu lino mu kusimikila?

IVYUMA IVYAYA UMWI IZWI LYAKWE LEZA

‘Wacisile Vyonsi Ndi Vino Leza Wamunenyile’

I vyani vino tungasambilila kuli vino Nowa wali ni cuvwila, utailo, alino nu kuombesya?

IVYUMA IVYAYA UMWI IZWI LYAKWE LEZA

“Antu Amu Nsi Yavwanganga Ululimi Longa”

I cani icalenzile kuye indimi izingi umu nsi? Uzye Leza akukolonganika uli aomvi yakwe ukufuma umu nko zyonsi ni indimi?

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Mulinzile Ukuya Aomvi Amanyikisya Imilimo

Viombelo Vino Tukaomvya pa Kusambilizya vyapangwa ni vyeo ivisuma ivya kutwazwa. Uzye mwamanya ivya kuviomvya?