Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA | EZAYA 29-33

‘Umwene Alateka mu Wololoke’

‘Umwene Alateka mu Wololoke’

Yesu, Umwene akasoolola ‘ivilolo,’ nanti ya eluda aakasakamala imfwele

32:1-3

  • Yaya wa cifulo ‘umwakupusukilamo uku cipunga’ ca mvula iingi cuze, yakacingilila imfwele lino zikuzunyiwa nanti kuli vyonsi ivingalenga zitoovoke

  • Yaya “wa tunguzi twa manzi utwaya mu lwanga,” yakakomelezya yayo ali nu lusala muli ukapepa lino yakuyanena icumi cisanguluke

  • Yaya wa ‘cisao ca ciliwe umu mpanga yumalale,’ yaka-avwa imfwele lino yakuzitungulula muli ukapepa alino nu kuzikomelezya